Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2014

nic-nic-nic
22:51
6833 6ee5 390
nic-nic-nic
22:50
jestem wszystkim czym gardzę
jesteś tym czym gardzę
nie spieszę się, kradnę słowa, sam sobie i Tobie i wam wszystkim kradnę
22:48
2282 1b85 390
Reposted fromwestwood westwood
nic-nic-nic
22:48
8733 50c8 390
Reposted fromaaxxx aaxxx vianonono nonono
nic-nic-nic
22:30
8569 0fd7 390
Reposted fromkaha kaha viaARTdisorder ARTdisorder
nic-nic-nic
22:23
4562 1007 390
Reposted fromnonono nonono
nic-nic-nic
00:01
9933 4ace 390
Reposted fromiwtbsab iwtbsab

March 16 2014

23:59
3648 0fd5 390
Reposted fromkittesencula kittesencula
23:58
2996 bd44 390
Reposted fromkittesencula kittesencula
nic-nic-nic
22:22
7918 539f 390
22:10
nic-nic-nic
22:10
nic-nic-nic
22:08
nic-nic-nic
22:06
nic-nic-nic
22:05
2028 96e3 390
Reposted fromnyaako nyaako vianettle-carrier nettle-carrier
nic-nic-nic
22:04
7498 2480 390
Javi - Owl
nic-nic-nic
22:04
nic-nic-nic
22:04
1026 ccc4 390
21:53
0078 03de 390
Stjerntind
Reposted fromEmceeMike EmceeMike
nic-nic-nic
21:50
Co za sens umierać na szpitalnej sali, gdzie słychać tylko jęki i rzężenie śmiertelnie chorych? Czy nie lepiej wydać ucztę za te dwadzieścia siedem tysięcy, a potem zażyć truciznę i przenieść się na tamten świat przy dźwiękach strun, wśród oszołomionych winem pięknych kobiet i wesołych przyjaciół?
— ,,Mistrz i Małgorzata"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl